Polityka prywatności

b b b

Polityka prywatności

Firma Yak Consulting szanuje prywatność swoich klientów oraz użytkowników i chroni ich dane osobowe.

Postanowienia początkowe

Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza stronę internetową www.web-hosting.pl. Odwiedzanie strony internetowej www.web-hosting.pl jest bezpieczne i nie wiąże się z ujawnianiem jakichkolwiek danych osobowych. Wyjątek stanowi wypełnienie któregokolwiek z formularzy kontaktowych dostępnych na witrynie. Każdy, kto korzysta ze strony internetowej www.web-hosting.pl akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności. Firma Yak Consulting zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu jej udostępnienia na stronie internetowej www.web-hosting.pl.

Polskie prawo

Wypełnienie formularza kontaktowego w formie elektronicznej oznacza zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail publikacji i informacji handlowej w rozumieniu art.2 pkt.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz.U.2019.123). Użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych prze niego danych przez Inter-Idea Dominika Pająk-Jasińska zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2019.1781). Użytkownik wie, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Gromadzenie danych

Wypełnienie formularza kontaktowego w formie elektronicznej wymaga podania odpowiednich danych oraz akceptację niniejszej polityki prywatności. Uzyskane i gromadzone dane dodawane są do bazy, która stanowi listę mailingową. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby związane z realizacją usług, na jakie użytkownik wyraził zgodę.Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z listy mailingowej. W tym celu należy wysłać pustego maila o temacie: „REZYGNUJĘ” na adres: pomoc@web-hosting.pl.

Wykorzystanie danych

Żadne dane podane przez użytkowników nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej. Dane podane przez użytkowników są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby związane z realizacją usług, na jakie użytkownik wyraził zgodę w formularzu kontaktowym. Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikami a firmą Yak Consulting będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie klienta (lub użytkownika). W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych , dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom UODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies oraz odnośniki

Strona internetowa www.web-hosting.pl może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika a serwer, na którym umieszczono stronę internetową www.web-hosting.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów strony internetowej www.web-hosting.pl, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych tam informacji. Strona internetowa www.web-hosting.pl może zawierać odnośniki do innych stron, które zostały zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Firma Yak Consulting nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności lub regulaminy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest Yak Consulting z siedzibą: Brzoskwiniowa 26, tel. +731 052 648, e-mail: pomoc@web-hosting.pl
  • Specjalista ds. ochrony danych jest P. Sławomir Jasiński. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt pod adresem Administratora zgodnie z pkt.1
  • Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym terminie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.